Huurders

Welkom huurder van WedemaVanVeenJansen. Wij zijn u graag van dienst en hopen dat u zich thuis bij ons voelt. In de relatie tussen huurders en verhuurders is het heel belangrijk om goed contact te onderhouden. Om dit makkelijker voor u te maken zetten wij onderstaand wat dingen voor u op een rij:

Onderhoud:
Voor zaken met betrekking tot onderhoud kunt u, bij voorkeur op dinsdag of donderdag telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantooruren. Tevens kunt u meldingen doen per e-mail op jaap@wedemavanveen.nl Het is voor ons belangrijk dat wij op de hoogte zijn van onderhoudskwesties .

Voor spoedeisende klachten kunt u ons ook buiten kantooruren bellen.

In de algemene bepalingen van uw huurovereenkomst staat vermeld welke zaken voor uw rekening komen en welke voor rekening van de verhuurder komen. In de regel geldt dat de meeste zaken als klein onderhoud zoals het vervangen van een kraan of douchegarnituur voor rekening komen voor een huurder maar groot onderhoud zoals daklekkages en het buitenschilderwerk voor rekening van de verhuurder. Voor alles geldt dat wij u alleen kunnen helpen indien u ons tijdig informeert, liefst per e-mail, ook indien één van onze uitvoerders of de gemaakte afspraken niet (correct) nakomt.

Betalingen:
Er bestaan bij ons geen andere afspraken dan huur bij vooruitbetaling. Dat wil zeggen dat u de huur altijd voor of op de eerste dag van de maand (of soms kwartaal) voor de komende periode betaalt. Verrekeningen met onderhoud, waarborgsommen en dergelijke zijn niet toegestaan.

Ook het niet ontvangen van facturen of aanmaningen is geen reden om niet te betalen. Wettelijk is de huur een brengschuld en geen haalplicht wat zoveel betekent dat u zelf in de gaten dient te houden of u betaald heeft. Ook een incassomachtiging of periodieke overschrijving is helaas geen garantie dat de huur betaald is, controleert u dat altijd even.

Wij sturen op onregelmatige basis herinneringen aan onze klanten maar wij sturen geen waarschuwingen voordat wij een zaak in handen van een incassobureau geven. Wacht dus niet en voorkom onnodige kosten!

Contract:
Bewaart u altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst! Er staan veel belangrijke afspraken in en het kan tevens dienen als leidraad voor veel vragen die u kunt hebben in de relatie tussen huurders en verhuurders.

Voor het opstellen van huurcontracten maken wij bij WedemaVanVeenJansen gebruik van het model van de Raad van Onroerende Zaken, een adviesorgaan waar zowel huurders- als verhuurdersorganisaties aan deel nemen. Deze overeenkomsten zijn getoetst aan de wettelijke bepalingen en in veel gevallen wel aangevuld met bijzondere bepalingen van ons kantoor. Op www.roz.nl kunt u deze modellen allemaal terugvinden.

Huisregels:
Alhoewel de meeste spelregels bij huur en verhuur wel duidelijk zijn en opgenomen in de huurovereenkomst hebben wij toch de belangrijkste op papier gezet, u vindt ze hier:

Overlast:
Indien u (ernstige) overlast ondervindt van uw buren schroomt u dan nooit dit te melden bij ons. Wij zijn zelfs wettelijk verplicht, indien het binnen ons bereik ligt, om hier tegen op te treden. Bedenk wel dat u stedelijk woont en dat het daarom nooit muisstil kan worden. Probeer ook zelf geen overlast te veroorzaken. Communicatie is hierbij cruciaal, geeft u een keer een feestje nodig dan uw buren ook uit of stop een briefje in hun brievenbus, liefst een week of langer van te voren.

Onderverhuur:
Is bij ons niet toegestaan tenzij nadrukkelijk anders met u schriftelijk overeengekomen. Vraagt u derhalve, ook als het voor korte tijd is, schriftelijk toestemming. Mochten wij toch constateren dat u zonder toestemming onderverhuurt dan zullen wij ontbinding van de huurovereenkomst aanvragen en alle schade (ook bovenmatige huur) op u verhalen.

Mocht u ondanks bovenstaande uitleg nog vragen hebben dan mag u ons altijd e-mailen of bellen!